SƠ KHẢO

Nhà thi đấu Cần Thơ TP Cần Thơ

Vòng sơ khảo diễn ra vào ngày 30/5/2020.  

BÁN KẾT

Nhà thi đấu Cần Thơ TP Cần Thơ

Vòng bán kết diễn ra vào ngày 17/6/2020

ĐỒNG HÀNH

Nha Trang Nha Trang

Vòng Đồng hành diễn ra từ 18/6 - 27/6/2020.

CHUNG KẾT

Nhà thi đấu Cần Thơ TP Cần Thơ

Vòng Chung kết diễn ra vào 28/6/2020.

GALA DINNER

MIC venue TP Cần Thơ

Gala Dinner diễn ra và 29/6/2020