SỰ KIỆN

DATES TO REMEMBER

LỊCH SỰ KIỆN

Người đẹp Tây Đô

Người đẹp Tây Đô sẽ bắt đầu từ 20/02/2020 và kết thúc vào ngày 29/6/2020.

SƠ KHẢO

Tháng Năm 30 - Tháng Năm 31

BÁN KẾT

Tháng Sáu 17 - Tháng Sáu 18

ĐỒNG HÀNH

Tháng Sáu 18 - Tháng Sáu 28

CHUNG KẾT

Tháng Sáu 29 @ 4:00 chiều - 7:00 chiều

GALA DINNER

Tháng Sáu 29 @ 7:00 chiều

TUYỂN SINH

Tháng Hai 20 - Tháng Tư 21

KHOẢNH KHẮC

Đăng ký dự thi 

NGƯỜI ĐẸP TÂY ĐÔ

Tham gia Ngay

Đăng ký Dự thi

NGƯỜI ĐẸP TÂY ĐÔ

Tham gia Ngay